BİZCE DAHA İYİ BİR

dünya mümkün

Ülkemize verdiğimiz değer ile çevreye duyarlı ürün ve hizmet geliştirmeyi öncelikli ilkemiz olarak benimsiyoruz. Sürdürülebilirlik politikamız çerçevesinde doğal kaynakları bilinçli kullanıyor, yeşil enerjiye yatırım yapıyor ve şirket çalışanlarımızı da bu bilinçle üretmeye teşvik ediyoruz. Ülke ekonomisine katma değer sağlarken, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz.

Çay üretimimizi tarladan bardağa kadar sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımızı, üreticinin üretim aşamasında doğal yaşamı ve çalışanlarımızı koruyarak gerçekleştiriyoruz. Dünya çapında geçerli olan Rainforest Alliance gibi uluslararası sertifikalarla faaliyetlerimizi taçlandırıyoruz. Ayrıca, müstahsillerimize yaş çayın ekiminden bakımına ve hasat sürecine ilişkin eğitimler vererek yerli üretimi destekliyor ve kaliteli üretimin sürdürülebilirliğine katkıda bulunuyoruz.

BİZCE DAHA İYİ BİR
GELECEĞİMİZ İÇİN

GELECEĞİMİZ İÇİN

biz ne yapıyoruz?

Efor Holding çatısı altındaki şirketlerimizin tüm enerji ihtiyacını 2017 yılında faaliyete geçirdiğimiz Efor Enerji’nin kurduğu Samsun gübre tesisindeki çatı GES ile karşılıyoruz. Tüm faaliyetlerimizdeki enerji ihtiyacını yeşil enerji kaynaklarından karşılayarak yer aldığımız tüm sektörler için örnek teşkil ettiğimize inanıyoruz. Dünyamızı önemsiyor, temiz enerji sistemlerini hayata geçirerek daha temiz bir dünya için çalışıyoruz. Hayata geçirmeyi hedeflediğimiz enerji projelerimizle karbon ayak izimizi azaltmayı ve karbon nötr hedefine ulaşmayı hedefliyoruz.

Gübre üretiminde ve satışını yaptığımız ürünlerde uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına dikkat ediyoruz. Bunun yanında Tarım Bakanlığı uygunluk belgelerini 5 yılda bir yeniliyoruz. Çiftçilere eğitim veriyor, yerli üretimi destekleyerek geleceğe en doğru ve sağlıklı şekilde aktarılmasını amaçlıyoruz.

Sürdürülebilirliği ana politikası olarak belirleyen Efor Holding olarak dünyamız ve geleceğimiz için durmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz